Uczniowie klas IV Technikum - kończą się przewidziane Wam w ramach Projektu, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. W jakim stopniu udało się Wam wyrównać poziom wiedzy pokażą m.in. testy, jakie napiszecie na ostatnich, lub przedostatnich zajęciach.


Nie pozostawiamy Was jednak bez dalszego wsparcia przed ważnymi w Ważnym życiu egzaminami - tj. maturą i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu objęci jesteście "Pogotowiem maturalnym" i "Pogotowiem zawodowym". Na pierwsze składają się 20h zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Rozpoczną się one w styczniu 2014 r. i potrwają do kwietnia 2014 r. Prowadzone będą w małych grupach (do 9 osób), przy wykorzystaniu zakupionych do tego celu pomocy dydaktycznych. Jest to solidne powtórzenie materiału, obejmujące zagadnienia egzaminacyjne, co  potwierdziły wyniki ostatniej matury. "Pogotowie zawodowe" to także blok 20h zajęć, zgodnych z zawodem, który przewidziany jest na okres kwiecień - czerwiec 2014 r. To także doskonałe przygotowanie do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego.

Życzymy aby rzetelny udział w zajęciach przełożył się na wysokie wyniki egzaminów.
Zespół Projektowy

   
© Krzysztof Brzozowski