Pragniemy zaprosić młodzież technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, do skorzystania z proponowanej w ramach projektu oferty. Obejmuje ona: doradztwo psychologiczne i zawodowe, zajęcia pozalekcyjne (z przedmiotów język polski, język angielski, matematyka), kursy zawodowe (kelnerski, barmański, prawa jazdy kategorii B i T, obsługi maszyn – kombajnu zbożowego, chemiczny, obsługi  kasy fiskalnej i urządzeń biurowych), staże zawodowe u pracodawców oraz 3 wyjazdy edukacyjne. Wszelkie działania w projekcie są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Młodzież, która chce wziąć udział w projekcie otrzyma deklaracje do podpisania przez rodziców (dotyczy uczniów/uczennic, którzy w dniu przystąpienia nie ukończyli 18 lat) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 października 2012 r. i potrwa do 31 lipca 2014. Zajęcia są bezpłatne. Założeniem projektu jest, aby każdy uczestnik, oprócz zajęć , wziął udział w minimum jednym kursie zawodowym. Ponadto wszyscy wezmą udział w warsztatach umiejętności interpersonalnych oraz zajęciach z doradztwa zawodowego. Ponieważ zajęcia rozpoczynają się bezpośrednio po lekcjach, młodzież otrzyma bezpłatnie obiad. Po ukończonych kursach uczniowie otrzymają zaświadczenia lub certyfikaty.

   
© Krzysztof Brzozowski